MENÜ
Erzurum 13°
Erzurum Gazetesi
PAYLAŞ 
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Baştan sona Erzurum Milletvekilleri
İstemihan Avcıgil
YAZARLAR
27 Mart 2020 Cuma

Baştan sona Erzurum Milletvekilleri

Erzurum’u yazılarıyla aydınlatan Abdurrahman Zeynal 8 Mayıs 2017’de güzel bir çalışma yapmış ve 1. Dönemden başlayarak 24. Döneme kadar ki milletvekillerimizi kaleme almış, her nedense 25 ve 26. Dönemleri kayıt altına almamış…

Okuyunca hakikaten kimler gelmiş kimler gitmiş diyorsunuz…

Ve nihayetinde “Baki kalan hoş sada” gerçeğiyle yüzleşiyorsunuz.

Hoş sada dediğiniz hizmet…

Kim ne yapmış, nasıl bir gayret ortaya koymuş odur hoş sada…

Sonuçta koca bir İl’i temsil çok saygıdeğer bir durum ama; aynı zamanda da büyük vebali var.

Onun için çoğu kimse “Keşke ben de vekil olsaydım” dese de, iyice düşünenler için “Ya vebali?” sorusu akıllara geliyor…

Öyleyse, seçilenlerin Allah yardımcısı olsun…

Biz de, Sayın Zeynal’ın bıraktığı yerden devam ettirelim…

25. Dönem: Efkan Ala, Adnan Yılmaz, Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir, Kamil Aydın, Seher Akçınar Bayar… İlk 4 Ak Parti, 1 milletvekili MHP ve son sıradaki Seher Akçınar Bayar HDP’den seçildiler… HDP’den seçilen Adıyamanlı diğerleri Erzurumlu…

26. Dönem: Recep Akdağ, Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir, Orhan Deligöz, Kamil Aydın… Hepsi Erzurumlu olan vekillerden yalnız Kamil Aydın MHP diğerleri AK Parti’den seçildiler…

27. Dönem: Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok, İbrahim Aydemir, Kamil Aydın ve Naci Cinisli… Yine ilk 4 Ak Parti’den Kamil Aydın MHP, Naci Cinisli ise İYİ Partiden seçildiler. Seçilenlerin tamamı Erzurumlu…

Bundan sonrası Abdurrahman Zeynal’in kaleminden çıktı…

1920-2015 ERZURUM MİLLETVEKİLLERİ

Erzurum geçen süre içinde Ankara´ya gönderdiği mebus ve senatörler ve kurucu meclis üyeleriyle temsil edilmiştir. Bu listede tamamının ismi yer almakta ve meraklılarına bir fikir vermektedir.

1-Dönem: Asım Vasfi Bey, İsmail Naim Bey, Mehmet Salih Efendi, Mustafa Durak Bey, Nusret Efendi, Celalettin Arif Bey, Süleyman Necati Bey, Hüseyin Avni Bey ve Zihni Bey  olmak üzere dokuz millet vekili seçilmiştir.

2-Dönem:Ziyaeddin Bey, Bahri Bey(Sarıtepe), Cazim Efendi(Duru), Halet Bey (Sağıroğlu),Münir Hüsrev Göle, Hoca Raif Dinç ve Rüştü Paşa olmak üzere yedi milletvekili gönderilmiştir.

3-Dönem: Asım Vasfi Bey, Aziz Bey(Akyürek), Ahmet Fikri Bey(Tüzer),  Nafi Atıf Bey(Kansu), Nafiz Bey(Dumlu), Necip Asım Byy(Yazıksız) ve Tahsin Uzer Bey ile birlikte yedi mebusla temsil edilmiştir.

4-Dönem: 4 Mayıs 1931 Asım Vasfi Bey, Aziz Akyürek Bey, Ahmet Fikri Bey(Tüzer), Nafi Atıf Bey, Nafiz Bey, Necip Asım Bey(Yazıksı), Hakkı Şinası Bey(Erel) Bu dönemde yedi mebusumuz ankaraya gitmiştir.

5-Dönem:1 Mart 1935, Asım Vasfi Bey, Azizi Akyürek, Nafi Atıf Kansu, Nafiz Dumlu, Necip AsımYazıksı, Tahsin Uzer, Salim Ali Dilemre, Pertev Demirhan, Fuat Sirmen, Zeki Soydemir, Nakiye Elgün ve Şükrü Koçak 11 Bu dönem Erzurumdan millet vekili seçilenlerden hiçbiri Erzurumlu olmadığı gibi meclisteki çalışmalarında Erzurumla ilgili hiç bir istekte bulunmadıkları, şehrin sorunlarıyla ilgili hiç bir şey yapmadıklarıda ayrı bir dertti. Çünkü bunlar mebusluğun yanında Ankara´da başka işler ve görevler yürütürken Erzurum akıllarına bile gelmedi.

6-Dönem1 Nisan 1939, Münir Hüsrev Göle, Azizi Akyürek, Ahmet Fikri Tüzer, Nafiz Dumlu, Pertev Demirhan, Zeki Soydemir, Nakiye Elgün, Şükrü Koçak ve Salim Altuğ 9 Salim Altuğ Erzurum doğumluydu. Münir Hüsrev Göle şehrin tanıdığı bir simaydı.

7-Dönem: 8 Mart 1943, Münir Hüsrev Göle, Raif Dinç, Aziz Akyürek, Nafiz Dumlu, Pertev Demirhan, Zeki Soydemir, Nakiye Elgün, Şükrü Koçak ve Salim Altuğ  olmak üzere  Münir Hüsrev Göle ve Hoca Raif Dinç Erzurumluydu. Diğer mebuslar Erzurumlu değildi.

8-Dönem 5 Ağustos 1946, Münir Hüsrev Göle, Raif Dinç, Şükrü Koçak, Salim Altuğ, Eyüp Sabri Akgül, Mesut Çankaya, Cevat Dursunoğlu, Kemalettin Kamu, Vehbi Kocagüney ve Şakir İbrahimhakkıoğlu ile birlikte on mebus gönderen şehrimiz dertlerden kurtulamıyordu.

9 Dönem: 14 Mayıs 1950, Said Başak, Rıfkı Salim Burçak, Fehmi Çobanoğlu, Bahadır Dülger, Sabri Erduman, Enver Karan, Emrullah Nutku, Rıza Topçuoğlu, Memiş Yazıcı ve Mustafa Zeren.  Erzurum on mebus göndermişti. Demokrat partili olanlar ezici çoğunluktaydı.

10- Dönem:2 Mayıs 1954, Rıfkı Salim Burçak, Bahadır Dülger, Sabri Erduman, Rıza Topçuoğlu,  Isahak Avni Akdağ, Zeki Çavuşoğlu, Şevki Erker, Abdulkadir Eryurt, Hamit Şevki İnce, Hasan Numanoğlu, Cemal Önder, Esat Tuncel . Bu dönemde on iki mebus gönderdik.

11- Dönem. 27 Ekim 1957, Rıfkı Salim Burçak, Sabri Erduman, Rıza Topçuoğlu, Mustafa Zeren, Şevki Erker, Abdulkadir Eryurt, Hasan Numanoğlu, Osman Alihocagil, Mehmet Eyüpoğlu, Melik Fırat, Sait Kantarel, Münip Özer ve Fetullah Taşkesenlioğlu. En çok mebus gönderdiğimiz dönemdi. Tam on üç mebusula temsil edildik.

12- Dönem: Kurucu Meclis. 28 Aralık 1960. Cevat Dursunoğlu Erzurum adına görev yapmış.

13- Dönem: 15 Ekim 1961, Ertuğrul Akça, Turhan Bilgin, Nihat Diler, Cevat Dursunoğlu, Gıyasettin Karaca, Şerafettin Konuray, Cevat Önder, Adnan Şenyurt ve Tahsin Telli  millet vekili olarak,  Nurettin Aynuksa, Nihat Pasinli ve Rahmi Sanalan senatör olarak temsil edenler olmuştu.

7 Haziran 1964 Senoto seçimlerinde Osman Alihocagil, Edip Somunoğlu ve Sakıp Hatunoğlu seçilmişti.

14.Dönem 15 Ekim 1965, Turhan Bilgin, Nihat Diler, Gıyasettin Karaca , Cevat Önder, Ahmet Mustafaoğlu, Nihat Pasinli, İsmail Hakkı Yıldırım milletvekilimiz oldular.

15 Dönem: 12 Ekim 1969, Turhan Bilgin, Gıyasettin Karaca, Cevat Önder, Sebahattin Aras, Rasim Cinisli, Rıfkı Danışman, Selçuk Erverdi, Naci Gacıroğlu ve Fetullah Taşkesnloğlu  Erzurumu temsil ettiler.

16 Dönem:14 Ekim 1973, Gıyasettin Karaca, İ. Hakkı Yıldırım, Rıfkı Danışman, Selçuk Erverdi, Rasim Cinisli, Korkut Özal, Zekai Yaylalı, Yahya Akdağ, Fuat Fırat Senatörler Hilmi Nalbantoğlu, Lütfü Doğan, Sakıp Hatunoğlu Korkut Özal Malatyalı, Senatör Lütfü Doğan ise Gümüşhaneliydi.

17 Dönem 5 Haziran 1977, Rıfkı Danışman, Gıyasettin Karaca, İ.Hakkı Yıldırım, Osman Demirci, Selçuk Erverdi, Çetin Bozkurt, Korkut Özal, Nevzat Köseoğlu 8 Kotkut Özal Malatyalıydı. MHP ilk kez millet vekili çıkarmıştı.

14 Ekim 1979 senato seçimlerinde Selahattin Deniz, Naci Gacıroğlu, Lütfü Doğan  seçilerek Ankara´ya gidenlerdendi.

15 Ekim 1981 yılında Kurucu Meclis Üyeleri olarak Utkan Koca Türk ve Abdulkadir Erener Ankarada şehrimizi temsil etmişlerdi.

18.Dönem 6 Kasım 1983 Togay Gemalmaz, Sebahattin Aras, Rıfkı Yaylalı, İlhan Aras, Sebahattin Eryurt, Abubekir Akay, Hilmi Nalbantoğlu  mebusumuzdular.

19 Dönem: 29 Kasım 1987 Nihat Kitapçı, Togay Gemalmaz, Sebahattin Aras, Rıfkı Yaylalı, Mehmet Kahraman , Rıza Şimşek ve İsmail Köse seçilmiş Ankaraya gitmişlerdi.

20 Dönem: 1991 Rıza Müftüoğlu, Oktay Öztürk, Lütfü  Esengün, Şinasi Yavuz, İsmail Köse, Abdulmelik Fırat, Abdulillah Fırat   olmak üzere seçilmiş Rıza Müftüoğlu Rizeli, Oktay Öztürk Karslı idi.

21 Dönem 1995 Lütfü Esengün, Ömer Özyılmaz, Aslan Polat, İsmail Köse, Zeki Ertugay, Şinasi Yavuz, Abdulillah Fırat, Necati Güllülü  ile birlikte sekiz mebus yolladık başkente.

1999  Mücahit Himoğlu, Cezmi Polat, Lütfü Esengün, Aslan Polat, Ayvaz Gökdemir, Fahrettin Kukaracı, İsmail Köse,  bu dönemde yedi mebusla temsil edildik.

2002 Erken genel seçimlerde Recep Akdağ, Muzaffer Gülyurt, Mustafa Ilıcalı, Mücahit Dalaoğlu, Mustafa Nuri Akbulut, Ömer Özyılmaz, İbrahim Özdoğan  olmak üzere AKP yedi millet vekilinin yedisinide alarak şehri temsil etmişti.

2007 Seçimlerinde Recep Akdağ, Muzaffer Gülyurt, Sadettin Aydın, Muhyettin Aksak, Fazilet Dağcı Çığlık, Zeki Ertugay, İbrahim Kavaz ile birlikte  yedi mebusumuz vardı.

2011 Recep Akdağ, Fazilet Dağcı Çığlık,Adnan Yılmaz, Cengiz Yavilioğlu, Oktay Öztürk, Muhyettin Aksak  seçilmiş ve mebus sayımız altıya düşmüştü.

Kimler gelmiş , kimler gitmiş, acaba kaç vekilimizin kabri Erzurum´a gelmiş.....

Yorum Ekle
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
Yorumlar
 İsmetullah Kayacan
 27 Mart 2020 Cuma 15:51
Oktay öZTÜRK Erzurumlu değil mi? Ben bilmiyordum
 sezai Yanık
 27 Mart 2020 Cuma 15:50
Ne kadar çok Erzurumlu olmayan vekilimiz olmuş. Hayret.
 Abdurrahman Bakırcı
 27 Mart 2020 Cuma 15:50
elinize sağlık güzel olmuş, hiç değilse seçtiklerimizi baştan sona görme imkanı verdiniz.
 Abdurrahman Zeynal
 27 Mart 2020 Cuma 14:28
Sevgili Kardeşim Mebuslarla ilgili yazımı sanırım 2104 yılında kaleme almıştım. Yayınladığım da son dönem millet vekili seçimleri yapılmamış veya yapılma sürecindeydi. Eksik kaln kısmı tamamladığın için teşekkür ederim. Çalışmalarında başarılar dilerim.
Yazarın Diğer Yazıları
Sayfa başına gitSayfa başına git
Masaüstü Görünümü  ♦   Künye
Copyright © 2022 Erzurum Gazetesi