MENÜ
Erzurum 15°
Erzurum Gazetesi
PAYLAŞ 
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Erzurum 5’inci Bölgede ilk sırada
Ekonomi
16 Eylül 2021 Perşembe 00:24

Erzurum 5’inci Bölgede ilk sırada

DOSİAD - Erzurum’un içinde bulunduğu, 5 coğrafi bölgeden 16 ilin yer aldığı 5’inci teşvik bölgesinde, ilin Temmuz ayı teşvikli yatırım payı yüzde 7,40, 2021 Ocak – Temmuz dönemi teşvikli yatırım payı yüzde 5,89 olarak bildirildi.

Erzurum’un içinde bulunduğu, 5 coğrafi bölgeden 16 ilin yer aldığı 5’inci teşvik bölgesinde, ilin  Temmuz ayı teşvikli yatırım payı yüzde 7,40, 2021 Ocak – Temmuz dönemi teşvikli yatırım payı yüzde 5,89 olarak bildirildi. 5’inci Bölgenin 6 bölge içindeki teşvikli yatırım payı ise yüzde 5,7 oldu.

5. BÖLGE TEŞVİK VERİLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2021 yılı Temmuz ayı yatırım teşvik belgesi verilerini paylaştı. Erzurum’un içinde yer aldığı 5’inci Teşvik Bölgesinde 2021 Temmuz ayında 27, 2021 Ocak – Temmuz ayları içinde ise 339 yatırım teşvik belgesi aldı.

ERZURUM’UN BÖLGE PAYLARI

DOSİAD Araştırma Merkezince, Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat’la birlikte 16 ilin yer aldığı bölgede Erzurum’un teşvikli yatırım sayısı payı Temmuz ayında yüzde 7,4, 2021 yılı Ocak – Temmuz ayları bütününde yüzde 5,8 olarak kaydedildi

TEMMUZ AYI

2021 yılı Temmuz ayında verilen teşvik belgelerinin 288 adedi I. Bölgede, 117 adedi II. Bölgede, 96 adedi III. Bölgede, 47 adedi IV. Bölgede, 27 adedi V. Bölgede ve 97 adedi VI. Bölgede kaydedildi. Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 8,05 milyar TL’si I. Bölgede, 3,28 milyar TL’si II. Bölgede, 1,61 milyar TL’si III. Bölgede, 733 milyon TL’si IV. Bölgede, 378 milyon TL’si V. Bölgede, 947 milyon TL’si VI. Bölgede değerlendirildiği bildirildi.

OCAK TEMMUZ DÖNEMİ

2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde verilen teşvik belgelerinin 3 bin 137 adedi I. Bölgede, bin 181 adedi II. Bölgede, bin 1 adedi III. Bölgede, 397 adedi IV. Bölgede, 339 adedi V. Bölgede, 744 adedi VI. Bölgede ve 3 adedi ise Muhtelif Bölgelerde kaydedildi

Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 56,47 milyar TL’si I. Bölgede, 25,8 milyar TL’si II. Bölgede, 20,82 milyar TL’si III. Bölgede, 7,56 milyar TL’si IV. Bölgede, 7,06 milyar TL’si V. Bölgede, 7,08 milyar TL’si VI. Bölgede ve 617 milyon TL’si ise Muhtelif Bölgelerde kaydedildiği bildirildi.

5’İNCİ BÖLGE PAYI

Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge yüzde 38,2, II. Bölge yüzde 17,7, III.  Bölge yüzde 14,3, IV. Bölge yüzde 10,2, V. Bölge yüzde 8,2, VI. Bölge yüzde 11,1 ve Muhtelif Bölgeler yüzde 0,3 pay aldı. Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının yüzde 41,3, II. Bölgenin payının yüzde 18,6, III. Bölgenin payının yüzde 19,1, IV. Bölgenin payının yüzde 7,9, V. Bölgenin payının yüzde 5,7, VI. Bölgenin payının yüzde 3,8 ve Muhtelif Bölgelerin payının yüzde 3,6 olduğu tespit edildi.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BÜLTENİ -TEMMUZ 2021 VERİLERİ-

TEMMUZ AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ

2021 yılı Temmuz ayında 672 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.

672 adet Yatırım Teşvik Belgesinin toplam sabit yatırım tutarı toplam 15 milyar TL olup, 19.406 kişilik istihdam öngörülmüştür.

 Temmuz ayında düzenlenen 672 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 648 adedi yerli firmalar, 24 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 12,3 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 2,7 milyar TL’dir.

TEMMUZ AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

2021 yılı Temmuz ayında verilen teşvik belgelerinin 288 adedi I. Bölgede, 117 adedi II. Bölgede, 96 adedi III. Bölgede, 47 adedi IV. Bölgede, 27 adedi V. Bölgede ve 97 adedi VI. Bölgededir.

Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 8,05 milyar TL’si I. Bölgede, 3,28 milyar TL’si II. Bölgede, 1,61 milyar TL’si III. Bölgede, 733 milyon TL’si IV. Bölgede, 378 milyon TL’si V. Bölgede, 947 milyon TL’si VI. Bölgededir.

TEMMUZ AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN YATIRIM CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI 

2021 yılı Temmuz ayında düzenlenen 672 adet belgenin 393 adedi komple yeni yatırım, 232 adedi tevsi, 47 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Temmuz ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 15 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 8,6 milyar TL’si komple yeni yatırım, 4,4 milyar TL’si tevsi ve 2 milyar TL’si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

TEMMUZ AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

Temmuz ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 15 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 635 milyon TL’si Enerji sektöründe, 1,85 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 11,51 milyar TL’si İmalat sektöründe, 439 milyon TL’si Madencilik sektöründe ve 548 milyon TL’si tarım sektöründedir.

TEMMUZ AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN DESTEK SINIFINA GÖRE DAĞILIMI

Temmuz ayında düzenlenen 672 adet yatırım teşvik belgesinin 397 adedi Bölgesel ve 274 adedi Genel ve 1 adedi Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 15 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 11,2 milyar TL’si Bölgesel ve 3,3 milyar TL’si Genel ve 504 milyon TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

2021 YILI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ GELİŞMELERİ

Ocak-Temmuz Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri

2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 125,4 milyar TL olan toplam 6.802 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 173.439 kişilik istihdam öngörülmektedir.

Ocak-Temmuz döneminde düzenlenen 6.802 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 6.573 adedi yerli firmalar, 229 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 112,9 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 12,5 milyar TL’dir.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde verilen teşvik belgelerinin 3.137 adedi I. Bölgede, 1.181 adedi II. Bölgede, 1.001 adedi III. Bölgede, 397 adedi IV. Bölgede, 339 adedi V. Bölgede, 744 adedi VI. Bölgede ve 3 adedi ise Muhtelif Bölgelerdedir.

Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 56,47 milyar TL’si I. Bölgede, 25,8 milyar TL’si II. Bölgede, 20,82 milyar TL’si III. Bölgede, 7,56 milyar TL’si IV. Bölgede, 7,06 milyar TL’si V. Bölgede, 7,08 milyar TL’si VI. Bölgede ve 617 milyon TL’si ise Muhtelif Bölgelerdedir.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN YATIRIM CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde düzenlenen 6.802 adet belgenin 3.735 adedi komple yeni yatırım, 2.565 adedi tevsi, 502 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ocak-Temmuz döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 125,4 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 75,22 milyar TL’si komple yeni yatırım, 38,29 milyar TL’si tevsi ve 11,89 milyar TL’si ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

Ocak-Temmuz döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 125,4 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 11,98 milyar TL’si Enerji sektöründe, 18,43 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 86,91 milyar TL’si İmalat sektöründe, 4,9 milyar TL’si ise Madencilik sektöründe ve 3,18 milyar TL’si Tarım sektöründedir.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN DESTEK SINIFINA GÖRE DAĞILIMI         Ocak-Temmuz döneminde düzenlenen 6.802 adet yatırım teşvik belgesinin 4.107 adedi Bölgesel, 2.686 adedi Genel ve 9 adedi stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 125,4 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 83,9 milyar TL’si Bölgesel, 40,1 milyar TL’si Genel ve 1,4 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

2012/3305 SAYILI KARAR DÖNEMİNDEKİ BİRİKİMLİ GELİŞMELER (20.06.2012 – TEMMUZ 2021)

Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri

20 Haziran 2012 tarihinden Temmuz 2021 sonuna kadar 54.810 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 52.189 adedi yerli firmalar, 2.621 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 1,1 trilyon TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 301,2 milyar TL’dir.

Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge yüzde 38,2, II. Bölge yüzde 17,7, III.  Bölge yüzde 14,3, IV. Bölge yüzde 10,2, V. Bölge yüzde 8,2, VI. Bölge yüzde 11,1 ve Muhtelif Bölgeler yüzde 0,3 pay almıştır. Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının yüzde 41,3, II. Bölgenin payının yüzde 18,6, III. Bölgenin payının yüzde 19,1, IV. Bölgenin payının yüzde 7,9, V. Bölgenin payının yüzde 5,7, VI. Bölgenin payının yüzde 3,8 ve Muhtelif Bölgelerin payının yüzde 3,6 olduğu görülmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN YATIRIM CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI

20 Haziran 2012 tarihinden Temmuz 2021 sonuna kadar düzenlenen 54.810 adet teşvik belgesinin 34.264 adedi Komple Yeni Yatırım, 16.153 adedi Tevsi ve 4.393 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara aittir. Bu dönemde öngörülen 1,41 trilyon TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 862,5 milyar TL’si Komple Yeni Yatırım, 404 milyar TL’si Tevsi Yatırım ve 139 milyar TL’si Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlardır.

Yatırım Teşvik Belgelerinin Destek Sınıfına Göre Dağılımı

20 Haziran 2012 tarihinden Temmuz 2021 sonuna kadar düzenlenen 54.810 adet yatırım teşvik belgesinin 31.434 adedi Bölgesel, 101 adedi Büyük Ölçekli, 23.203 adedi Genel ve 72 adedi ise Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 1,41 trilyon TL’lik sabit yatırım tutarının 725,7 milyar TL’si Bölgesel, 83,3 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 414,9 milyar TL’si Genel iken 181,8 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

20 Haziran 2012 tarihinden Temmuz 2021 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 1,41 trilyon TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 310,3 milyar TL’si Enerji, 350,5 milyar TL’si Hizmetler, 675,1 milyar TL’si İmalat, 50,4 milyar TL’si Madencilik ve 19,3 milyar TL’si Tarım sektörlerindedir.

 

 

 

 

Yorum Ekle
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
Yorumlar

   Bu haber henüz yorumlanmamış...

Benzer Haberler
Sayfa başına gitSayfa başına git
Masaüstü Görünümü  ♦   Künye
Copyright © 2021 Erzurum Gazetesi